Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

19 października 2017 admin 0

Wszystkie materiały pędne i smary, stosowane przy eksploatacji samochodu, są materiałami łatwopalnymi. Poważne niebezpieczeństwo wybuchu pożaru stanowią już niewielkie ilości rozlanej benzyny lub smarów. Dlatego […]

Układ chłodzenia

16 października 2017 admin 0

Spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej, podczas pracy silnika, odbywa się w wysokiej temperaturze dochodzącej do 2500°C, powodując bardzo silne nagrzewanie się tłoka, ścianek cylindrów, głowicy itd. Dlatego […]